LT  EN 
 
Pradžia Projektai Socialinis verslumas - unikali galimybė siekiantiems pelno
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Socialinis verslumas - unikali galimybė siekiantiems pelno
Paimkite bet kurį verslumo tyrimą ar apklausą ir jie parodys tą patį – siekiant parduoti savo prekę ar paslaugą, ji turi būti mėgstama Jūsų klientų. Jei jie mėgs Jūsų įmonę ir jos produktus – Jūsų verslas bus sėkmingas. Sunku to pasiekti? Visiškai ne! Socialinis verslumas tikriausiai būtų galutinis ir unikaliausias įrankis pasiekti klientų palankumą jūsų kompanijai ir jos produktams.
 
Teoriškai, socialinis verslumas – tai procesas, kai naudojant verslo principus įmonė organizuojama ir valdoma taip, kad pasiektų socialinių pokyčių visuomenėje. Tuo tarpu, kai verslas savo sėkmę matuoja vien tik pelno dydžiu, socialinis verslas matuoja taip pat ir teigiamos jo veiklos rezultatus visuomenėje. Atkreipkite dėmesį į paskutiniame sakinyje nuskambėjusį „taip pat ir“, nes socialinis verslas, kaip ir bet koks kitas verslas, taip pat veikia, kad gautų pelną. Pelną ir dar daugiau. Taip pat nesuklyskite, kai socialinis verslumas tapatinamas su savanoryste ir ne pelno siekiančiomis viešosiomis įstaigomis, asociacijomis ar fondais. Anaiptol, socialinis verslas gauna pelną, moka algas savo darbuotojams, moka mokesčius valstybei ir savivaldybei, investuoja į įrangą, įrankius, ir t.t.
  
Kodėl verta kurti socialinį verslą? 
 
Grįžkime prie pagrindinio verslo tikslo – kaip dirbti, kad Jūsų produktas ar paslauga būtų mėgiami Jūsų klientų. Vadovaujantis socialiai atsakingo verslo požiūriu, visada rūpinamasi tuo, kas geriausiai žinoma, kokios problemos yra aktualiausios pažįstamoje bendruomenėje, mieste ar regione. Geros socialinio verslo koncepcija sako, kad socialinis verslas atpažįsta socialinę problemą artimiausioje aplinkoje kurioje jis veikia, kurioje jo pastangos kažką pakeisti yra efektyviausios ir naudingiausios, kurioje verslas turi ne tik klientus, bet ir kitus naudos gavėjus. Socialinis verslas taip pat yra vedamas tvirtų vertybinių nuostatų ir tikėjimo, kad tai ką jis daro – veda link teigiamų socialinių pokyčių.
 
Dabar sudėkite visus šiuos aspektus – vertybės, požiūris, tikėjimas, pasitikėjimas ir geriausi sprendimai visuomenei - į vieną veiksmą ar veiklą ir Jūs tikrai gausite klientų akimis unikalų produktą ar paslaugą rinkoje. Klausiate, o kas po to? O rezultatas gausis toks: Jūs turėsite produktą ar paslaugą, kurie suvokiami klientų ir visuomenės, kaip nešantys ne tik tiesioginę naudą įsigujusiam klientui, bet ir papildomą naudą visai visuomenei. Visuomenėje su šiuo produktu ar paslauga Jūs pasieksite klientų lojalumo, pagarbos, nemokamos ir neįkainojamos reklamos ir komunikavimo formos „iš lūpų į lūpas“, augančių pajamų ir pelno. Visuomenė suvoks Jūsų įmonę, kaip socialiai atsakingą, subrendusią, rūpestingą ir nesavanaudišką. Ar ne to siekia kiekviena įmonė?
 

Kaip tuo pačiu metu gauti pelną?
 
Gan pasenęs požiūris, kad jei Jūsų verslas yra socialiai atsakingas, Jūsų įmonė gaus mažiau pelno, nei tie, kurie neturės tokio požiūrio ir galvos tik apie tiesioginę naudą savo klientams. Socialinis verslumas taip pat apima verslui būdingą siekį – siekti, kad Jūsų verslas gamintų ir parduotų produktus ir paslaugas už tokią savikainą, prie kurios pridėjus norimą pelno maržą jūsų produkcija būtų geidžiama rinkoje. Socialinis verslas apima finansavimą, finansų valdymą, žmogiškųjų resursų valdymą, reklamą ir komunikaciją, pardavimus, reinvestavimą ir plėtrą. Socialinis verslas visų pirmą yra verslas, ir to nereiktų pamiršti. Suprantama, kad socialinis verslas yra didelis iššūkis, nes norint turėti sėkmingą socialinį verslą, reikia papildomų pastangų ir įgūdžių. Tad ši verslo rūšis yra tikriems lyderiams ir tik lyderiai gali siekti jį įgyvendinti. Reikia tik paklausti savęs – ar Jūs esate lyderis? Ar Jūsų idėja ir noras pasiekti socialinių pokyčių gali Jums duoti uždarbį ir gerovę? Ar Jūs esate pasirengę kurti socialinį verslą ir pasiekti klientų lojalumo, pagarbos, nemokamos ir neįkainojamos reklamos ir komunikavimo formos „iš lūpų į lūpas“, augančių pajamų ir pelno?
 
Socialinio verslumo iniciatyvos šalia Jūsų
 

2012 metų spalio 15-22 dienomis, trisdešimt jaunuolių, atstovaujančių skirtingas organizacijas iš vienuolikos skirtingų šalių (Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Moldovos, Gruzijos, Baltarusijos, Turkijos, Ukrainos ir Armėnijos) susirinko į Kosnitą (mažą miestelį šalia Kišiniovo, Moldovoje) į tarptautinius jaunimo mokymus apie socialinį verslumą “A CreACTive Approach for a Better World” (iš anglų kalbos: Kūrybingas/aktyvus požiūris geresniam pasauliui). Mokymus organizavo viešoji įstaiga “My Tutor” iš Lietuvos bendradarbiaujant su Moldovos partneriais “Youth Generation”. Šių mokymų tikslas buvo išsiaiškinti ir apžvelgti socialinio verslumo koncepciją kaip inovatyvią priemonę naudojant verslumo įgūdžius ir jaunimo iniciatyvas. Mokymų metu jaunuoliai mokėsi verslumo įgūdžių, kaip plėtoti sėkmingą ir pelningą socialinį verslą. Mokymų dalyviai pradėjo nuo savo svajonių identifikavimo – ko nori pasiekti. Taip pat jie sutarė dėl vertybių, kuriomis remiantis plėtos savo verslus, suvokė savo asmeninės atsakomybės svarbą, susipažino su užduoties įgyvendinimo ir komandinio darbo svarba, finansavimo galimybėmis, gamyba ir pardavimais, projektų valdymu, reklama ir viešaisiais ryšiais – viskuo, ko reikia pradėti ir plėtoti socialinį verslą.

 
Būsimieji verslo lyderiai mokymų metu formavo tvarias savo verslo idėjas. Kai kurie ėmėsi rizikingesnio plano, kiti mažiau rizikingų idėjų, tačiau visi turėjo pakankamai ryžto daryti klaidas ir ieškoti jų sprendimų, įkvėpti kitus, numatyti ir planuoti jų pastangų ir veiklos įtaką visuomenei. Visi mokymų dalyviai savo idėjose atrado pasitikėjimą, atvirą mąstymą, discipliną ir meistriškumą, kurie leido jiems suformuoti tokius socialinio verslo plano elementus, kaip misija, vizija, vertybės, strategija, produktas. Mokymų dalyviai gilino žinias nustatant naujo jų socialinio verslo organizacijos struktūrą, tikslą, uždavinius, atsakomybių pasiskirstymą, sudarė verslo proceso grafiką remiantis Ganto teorija, išanalizavo savo produktą ir jo savybes, nustatė reikalingas investicijas, logistiką, net suformulavo žinutę, kurią teiks savo būsimiems klientams. Mokymų dalyviai taip pat susitiko su galimais jų idėjos rėmėjais. Jiems pateikė finansavimo planą, pardavimų strategiją metams ir žmogiškųjų resursų poreikio planą. Po mokymų dalyviai galėjo pateikti pilnavertį socialinio verslo planą, kuris daugumai pradedančiųjų verslininkų yra tikrai didžiulis iššūkis.
 
Paverskite savo svajones tikrove
  
Remiantis visomis atnaujintomis ir naujai įgytomis žiniomis ir gebėjimais, mokymų dalyviai parengė vienuolika (taip taip, vienuolika!) realiai įgyvendinamų socialinio verslo idėjų. Visos šios socialinio verslo idėjos jau turėjo praktinį pagrindą ir gali būti įgyvendinamos iš karto grįžus į mokymų dalyvių bendruomenes. Visos idėjos yra pelningos ir kuria pokyčius visuomenėje. Jaunieji socialiniai verslininkai pradėjo nuo savo didelių svajonių ir tam, kad jos būtų įgyvendintos, jie sukūrė, išplėtojo ir inicijavo šiuos realius projektus: Reklamos ir komunikacijos jaunųjų ekspertų klubas (Baltarusija); tarptautinis pardavimų tinklas siūlantis menininkų sukurtus kūrinius iš nebereikalingų daiktų (Ispanija, Lenkija); kavinė-biblioteka, kurioje dirba į darbo rinką besiintegruojančios moterys (Armėnija, Turkija); įdarbinimo konsultacijų įmonė, padedanti įsidarbinti neįgaliesiems (Ukraina); eko-turizmo ir eko-daržininkystės paslaugos iš ūkio, teikiančio naudą našlaičiams vaikams (Lietuva, Armėnija); sveiko vegetariško maisto gamykla, kuri įdarbina socialiai atskirtus žmones (Gruzija); parodų organizavimas, siekiant surinkit lėšų ir nudžiuginti vaikus iš socialiai remtinų šeimų (Turkija); naudotų daiktų su įdomia istorija parduotuvė (Ukraina); jaunų žmonių Pirėnų regione įmonė, teikianti aktyvaus sporto ir poilsio paslaugas (Ispanija); grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracija, įdarbinant juos žemės produktų ūkyje, naudojant iš mafijos konfiskuotą turtą - žemę, vilas, techniką, lėšas (Italija).
 
Visi šie projektai ir toliau plėtojami, kad būtų įgyvendinti mokymų dalyvių bendruomenėse, ir mes visai nenustebtume, jei greitai apie juos išgirsite daugiau ar net išbandysite naują produktą Europoje ar kur kitur pasaulyje.
 
Šių Socialinio verslumo mokymų dalyviai garsiai paskelbė savo siekius įgyvendinti savo svajones ir pasiekti pokyčių savo bendruomenėse. Tad kokia Tavo svajonė?
 
Teksto autorius Viktoras Andrejevas, VšĮ My Tutor, www.mytutor.lt
 
 
Šis projektas buvo finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
 
Socialinio verslumo mokymų "CreACTive Approach for a Better World"
logotipas (autorius S. Bulavas)
 
 
 creACTive komanda

 

Sprendžiant grupines užduotis

 

Intensyvus darbas tęsiasi

 

Taip gimsta socialinio verslo planai

 

Visada atsiranda laiko ir kultūriniam naujos šalies pažinimui - Moldova

 

Nuo idėjos iki realių planų

Analizuojant bendrą projektą

 

Nuo susipažinimo iki bendrų verslo planų

 

Nenustygstanti vietoje išradingoji creACTive komanda