LT  EN 
 
Pradžia Įdomu
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Geriausių magistro darbų konkurse aktyviausi Vilniaus universiteto atstovai
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) jau antrą kartą organizuojamam konkursui „Geriausi magistro darbai“ buvo pasiūlyta per trisdešimt darbų. Pagrindiniai Geriausių magistro baigiamųjų darbų konkurso tikslai – paskatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą.
 
 
„Manome, kad šis konkursas yra svarbus žingsnis siekiant geresnės mokslo kokybės. Tikimės, kad mūsų iniciatyva išrinkti ir apdovanoti geriausių darbų autorius paskatins jaunus žmones tęsti pradėtus mokslinius tyrimus, galbūt ateityje stoti į doktorantūrą ir rinktis mokslininko kelią“, – savo mintimis pasidalijo LJMS pirmininkė dr. Vilma Petrikaitė. “
Daugiau...
 
Jaunimui - tarptautinė antikorupcinė vasaros mokykla
Liepos 5-9 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė „Transparency International“ antikorupcinė vasaros mokykla. Tai pirmasis tokio pobūdžio ir masto pasaulinio „Transparency International“ tinklo renginys Europoje.
 
 Kaip informuoja TILS, šiais metais mokykloje dalyvaus beveik septyniasdešimt jaunimo lyderių iš dvylikos pasaulio šalių.
 
Mokyklos dalyviams paskaitas skaitys patyrę tarptautiniai ir regioniniai antikorupcijos ir skaidrumo ekspertai. Renginį atidarys „Transparency International“ Europos ir Centrinės Azijos regiono direktorius Dr. Miklošas Maršalas. Mokyklos dalyviai išgirs JE Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo laiško žodžius.
Daugiau...
 
Jaunimo balsas – nauja erdvė mąstančių jaunuolių diskusijoms
Bendromis Lietuvos akademinių miestų studentų pastangomis pradedamas leisti naujas laikraštis jaunimui „Jaunimo balsas“. Nuo rugsėjo nemokamai aukštosiose mokyklose ir kitose jaunimo pamėgtose vietose platinamas laikraštis kas mėnesį pateiks po naują dėmesio vertų temų šūsnį, o socialiniame tinkle „facebook“ pulsuos kasdienėmis aktualijomis.
 
„Kiekvieną dieną girdime, jog ekonomikos krizė naikina lietuvišką žiniasklaidą, todėl pristatydami naują laikraštį jaunimui tikimės įnešti bent truputį optimizmo. „Jaunimo balsas“ skirtas jaunam amžiumi ir dvasia skaitytojui, kuris mėnraštyje ras skirtingas nuomones apie aktualiausias problemas, o socialiniame tinkle „facebook“ galės sekti trumpas naujienas. Tikimės pristatyti visus požiūrius, suteikti atvirą erdvę diskusijoms be išankstinių nuostatų, todėl aktyviai kviečiame visus prisijungti prie mūsų komandos“, – sakė vyr. redaktorius Martynas Norbutas. 
Daugiau...
 
Konferencija apie Žmogaus teisių ugdymą
My Tutor atstovai 2010 m. birželio 4 d. dalyvavo kultūros centro “In Actio” bendradarbiaujant su Europos Taryba ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje “Žmogaus teisių ugdymo situacija, iššūkiai bei praktinis pritaikymas Lietuvoje”. Konferencija vyko Vilniaus savivaldybėje.

Konferencija buvo skirta žmogaus teisių ugdymo Lietuvoje apžvalgai ir “KOMPASO - Žmogaus teisių ugdymo vadovo darbui su jaunimu” pristatymui. Europos Komisija KOMPASĄ išleido 2002 m. ir nuo tada šis vadovas yra išverstas į daugybę kitų kalbų - dabar ir lietuvių kalba. Renginį atidarė bei sveikinimo žodį tarė Europos Tarybos Budapešto Jaunimo centro generalinė direktorė Antje Rothmund. Renginio metu buvo aptartos žmogaus teisių ugdymo darbe su jaunimu tendencijos, iššūkiai bei praktinis pritaikymas švietimo sistemoje tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių sektorių lygyje.
 
Daugiau...
 
Kvietimas į nacionalinius mokymų kursus žmogaus teisių tema “Kompasas Lietuvoje”
Kultūros centras “In Actio” š. m. gegužės 30 – birželio 4 dienomis vykdo nacionalinius jaunimo darbuotojų mokymus žmogaus teisių ugdymo tema naudojant KOMPASĄ.
 
Šių mokymų tikslas yra supažindinti mokymų vadovus, užsiėmimų vedėjus, jaunimo darbuotojus bei mokytojus su žmogaus teisių ugdymo perspektyvomis ir metodologijomis bei paskatinti žmogaus teisių ugdymo plėtrą tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo prizmėse.
 
Mokymus planuojama užbaigti konferencija, kurios metu “KOMPASAS – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu” bus pristatytas plačiajai visuomenei.
 

Mokymų uždaviniai:

 

Daugiau...
 
Premijos magistrantams už šalies ekonomikos ir konkurencingumo tyrimus
Žinių ekonomikos forumas skelbia kasmetinį aukštųjų universitetinių mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų skatinimo konkursą, kurio nugalėtojams atiteks 5 000, 3 000 ir 2 000 litų piniginės premijos. Konkursui pateikti darbai turi būti susiję su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu.
 
Magistrantai iki 2010 m. liepos 9 d. gali pristatyti savo darbus, kuriuose nagrinėjamos sritys yra susijusios su mokslo, technologinės pažangos ir inovacijų, informacijos ir komunikacijos technologijų, finansų sistemos, atskirų ekonomikos sektorių plėtotės, valstybės investicijų ir makroekonominės bei struktūrinės politikos pokyčių, investicijų į tam tikras ūkio šakas, demografinių procesų, gyventojų užimtumo ir kitų procesų įtaka ekonominiam augimui bei konkurencingumui. 
Daugiau...
 
Baltijos Jūros valstybių NVO forumas 2010

Gerbiamieji, kviečiame Jus dalyvauti Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) forume, kuris vyks 2010 m. balandžio 16-17 dienomis Vilniuje.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kaip ir kasmet, organizuoja nacionalinį NVO forumą, skirtą šalies NVO atstovams pristatyti praėjusiais metais nuveiktus darbus ir ateities planus. Forumo metu bus pristatyta 2009 m. gruodžio 16 d. suburta nacionalinė NVO koalicija, kurios tikslas yra bendradarbiauti reglamentuojant NVO teisę, formuojant NVO politiką ir jos įgyvendinimo mechanizmą, tobulinant mokestinę sistemą bei kitais klausimais, susijusiais su trečiuoju sektoriumi.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuva nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2010 m. birželio mėn.
pirmininkauja Baltijos jūros valstybių Tarybai (BJVT), šis NVO forumas įgauna platesnio masto renginį - tikimasi sulaukti iki 300 dalyvių iš visų Baltijos jūros valstybių Tarybai priklausančių valstybių: Baltarusijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.

Daugiau...
 
VU mokslininkai sukūrė lietuvių mokslo kalbos tekstyną

2010 m. vasario 25 d. VU Filologijos fakultete vyko specializuoto rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstyno pristatymas.

 

Tekstyną, kurio iki šio Lietuvoje nebuvo, sukūrė Vilniaus universiteto Filologijos ir Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkai.

 

Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum – CorALit – coralit.lt/)  –  specializuotas sinchroninis rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstynas, sudarytas remiantis pasauline tekstynų kūrimo teorija ir praktika ir laikantis tarptautinių tekstų kodavimo ir Mokslo sričių klasifikatoriaus rekomendacijų.

Daugiau...
 
Konferencija "Skaidrios studijos"

Studente, ar daug žinai apie korupciją aukštajame moksle? Nori padiskutuoti ir išsakyti savo nuomonę? Netylėk, savo  pastabas bei idėjas gyvai išsakyk projekto „Skaidrios studijos“ konferencijoje.

 

Kas?
Konferencijoje „Skaidrios studijos“ studentams bus proga išsakyti savo nuomonę akademinių organizacijų lyderiams, kaip spręsti akademinę korupciją diskusijoje „Antikorupcinių priemonių veiksmingumas aukštajame moksle“.

Be to, renginyje galima bus išgirsti akademinės bendruomenės narių pranešimus bei pamatyti projekto „Skaidrios studijos“ konkurso geriausius rašto darbus bei jų autorius.

O renginio pabaigoje studentų balsai bus kviečiami įprasminti savo poziciją prieš korupciją, pasižymint deklaracijoje „Aš už skaidrias studijas“.

 

Daugiau...
 
VU ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetuose organizuojama knygų mainų akcija

2009 m. gruodžio 9-10 dienomis dviejuose didžiausiuose Lietuvos universitetų Teisės fakultetuose vyks advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ akademinio projekto „Norcous Academia“ inicijuota knygų mainų akcija.

 

Šios knygų mainų akcijos metu gruodžio 9 dieną Vilniaus universiteto, o gruodžio 10 dieną Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetų studentai turės galimybę apsikeisti turima teisine literatūra.

 

Dažnai pasitaiko, kad knygos yra perkamos moksliniams, baigiamiesiems darbams, o vėliau nebenaudojamos, tik saugomos knygų lentynose. Todėl „Norcous Academia“ inicijuota akcija siekiama paskatinti studentus keistis turima, bet jau perskaityta teisine literatūra, artėjančių švenčių proga padovanoti knygą savo kolegai, o kartu ir įsigyti sau aktualią ar reikalingą studijoms knygą.

Daugiau...
 
Valstybės paramos skyrimas Jūsų rankose

         

          Lietuvos valstybėje kiekvienam turi būti suteikta teisė įgyti aukštąjį išsilavinimą. Taip pat valstybė deklaruoja, kad gerai besimokantys turi teisę aukštąjį išsilavinimą gauti nemokamai. Tačiau tokia tvarka toli gražu neegzistuoja.

          Valstybė yra davusi įvairių priemonių, kaip skirti valstybės paramą įvairioms organizacijoms, kurios siekia, kad švietimo sistemos dalyviai gautų vis geresnes sąlygas ir kokybiškesnes paslaugas. VšĮ My tutor taip pat siekia, kad aukštojo mokslo sitemos dalyviams būtų teikiamos kokybiškesnės paslaugos. Paremdami VšĮ My tutor Jūs taip pat galite prisidėti prie Jums teikiamų paslaugų gerinimo ir privataus bei juridinio asmens bendradarbiavimo.

Daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Kitas > Paskutinis >>

Page 2 iš 3