LT  EN 
 
Pradžia Paslaugos Temos aktualizavimas
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Tvirtas pagrindas

 

Darbo tematikos aktualizavimas yra vienas svarbiausių etapų visame darbe, kuomet reikalinga išorinė pagalba. Čia labai svarbu, kad rašančiajam padėtų objektyvus ir kompetentingas asmuo iš šalies. Tuo labiau, tai tūrėtų būti ne vienkartinė konsultacija, o diskusija su studentu. Šios diskusijos metu, aptarus daug darbo rašymo krypčių, randamas tinkamiausias kelias bei logiškiausia tolesnė darbo rašymo eiga. Be tiksliai nusistatytos temos, darbą rašantis studentas yra pasmerktas blaškytis rašymo procese, mėtytis nuo minties prie minties, kurti nenuoseklų ir padriką darbą. Teoriškai tai tūrėtų daryti universiteto paskirtas darbo vadovas, tačiau ne vienas studentas gali paliudyti, kad yra jaučiamas tokių konsultacijų stygius. Universiteto darbų vadovai yra tiek užsiėmę, kad negali dalyvauti ne tik darbo formavimo, bet ir viso darbo rašyme. Dažniausiai darbo vadovas tik padeda savo parašą darbo tituliniame lape prieš pat gynimą.

My tutor komanda supranta, koks svarbus yra šis darbo rengimo etapas ir šiam tikslui skiria gana didelę visos paslaugos dalį. Tvirtas pagrindas yra labai svarbus visiems darbo rezultatams pasiekti ir vadinamosios „red line“ laikymuisi. „Red line“ - tai savotiška linija ar kelias, kurio laikomasi viso darbo rašymo metu tam, kad būtų sukurtas vientisas, logiška seka dėstomų minčių ir išbaigtas darbas. Temos aktualizavimo dalyje išgryninama darbo tema iki tokio lygio, kad nelieka jokių neaiškumų ar dvejonių. Tuomet rašantysis kartu su My tutor asmeniniu darbo vadovu imasi nuoseklaus darbo.

 

Daugiau...